CEDDİN DEDEN

 

 

Ceddin Deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret Vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti

 

 

 

Hüseyni
İsmail Hakkı Bey