MEHTER MARŞI

 

 

Gafil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegāyı
Meydan-ı celādetteki envar-ı sefayı
Merdān-ı gaza aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine, rū-yı zemin arş-ı semayı.

Allah yolunda cenk edelim şan alalım şan
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.

 

 

 

Mahur