Zafer Marşı

 

 

Tarihi çevir nal sesi, kısrak sesi bunlar
Delmiş Roma-nın kalbini mızrak gibi Hunlar
Göktürkleri, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
Türk'ün yüce tarihine bir, bir zafer ekler

Dünya atının nalları altında ezildi
Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve Zafer bizlere miras dedemizden